MRO pravoslavny Prikhod khrama v chest svyatitelya Innokentiya Irkutskogo s. Tokhoy Selenginskogo rayona Respubliki Buryatiya Ulan-Udenskoy i Buryatskoy Yeparkhii Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi (Moskovsky Patriarkhat)

0318009559
1020300001810
布里亚特共和国
宗教组织的活动
全俄经济活动类别分类表2代码 94.91
  • 非营利企业
  • 宗教关联的属性
  • 从1999年7月16日年起
  • 改变日期:2019年4月9日
我的列表 下载
请向我们发送错误报告

请描述问题。如果您需要澄清详细信息,则需要邮件。 可以省略组织的名称和页面的地址。

发送消息失败。请再试一次。

发送

通过在表单中指定您的个人数据,您同意按照隐私政策进行处理

向上