MRO pravoslavny Prikhod khrama svyatitelya Nikolaya arkhiyepiskopa Mirlikiyskogo Sagan-Nur Mukhorshibirskogo rayona Respubliki Buryatiya Ulan-Udenskoy i Buryatskoy Yeparkhii Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi

0314003997
1020300003052
布里亚特共和国
宗教组织的活动
全俄经济活动类别分类表2代码 94.91
电话号码
  • 非营利企业
  • 宗教关联的属性
  • 从1999年8月12日年起
  • 改变日期:2018年4月12日
我的列表 下载
请向我们发送错误报告

请描述问题。如果您需要澄清详细信息,则需要邮件。 可以省略组织的名称和页面的地址。

发送消息失败。请再试一次。

发送

通过在表单中指定您的个人数据,您同意按照隐私政策进行处理

向上