Партньори и контрагенти — проверяване, наблюдаване, оповестяване

Seldon.Basis събира и анализира сведения за компании и предприемачи от офицялни източници.
Използайте услугата за цялостна оценка на своите контрагенти. Разберете как добросъвестно те
изпълняват своите задължения: финансови, контракти, правни.

Търсим сред 22 милиона организации

Добавено наскоро: Патенти

Просто пробвайте

Оценете възможностите на услугата чрез примера за крупни компании и Вашите контрагенти

Вземете демо достъп за един ден, за да видите всички данни за тези компании, а също така получавате възможност да разберете подробната информация за своите контрагенти.

С какво е полезен Seldon.Basis?

 • Ръководител

  • Позволява да търсите потенциални доставчици и изпълнители, да ги проверите и да извърите финансов анализ.
  • Помага за намаляване на данъчните рискове.
 • Отдел поръчки

  • Тя осигурява широк спектър от задачи, включително търсенето на държавна поръчка, проверката на изпълнители и доставчици на финансовото състояние.
 • Финансов отдел

  • Намаляване на данъчните рискове, влияние на свръзващите организации.
  • Възможност за проверка за кредитоспособност и финансово състояние на бизнес партньора.
 • Маркетингов мениджер по продажбите

  • Дали незаменим инструмент в търсенето на потенциални клиенти, да оцени финансовото им състояние и сегментацията на пазара.
  • Определяне на кръг от лица, вземащи решения, - ръководители и учредители.
 • Счетоводство

  • Обезпечаване на проверката на реквизити за интересуващите компании.
  • Дава възможност за проверка информация за физически лица, които имат право да действат без пълномощно.
  • Може да ви помогне в търсенето на взаимносвързани организации и разкриване на несъбираеми дългове.
 • Служба по безопастност

  • Служи като инстремент за бизнес проучване и проверки на контрагентите.
  • Това ще помогне да се идентифицират еднодневни фирми и свързаните с тях, партньорски организации.

Дърво на връзките

Можете да се изгради за всяка организация, и да се определят всички налични комуникации. Например, проверка на принадлежност.
contracts-provider wall address female filial founders main male organization pin subsidiaries worldwide arbitrage arbitrage-other arbitrage-claimant arbitrage-defend contracts contracts-customer business-woman business-man phone stat-active stat-pause stat-process stat-done eye-open cogwheel plus legend cluster history

Възможности на услугата

Всичко под ръка

Използвайте мобилната версия Seldon.Basis, когато не сте в офиса.

Добавено наскоро:

Можете да проследите банкови компании, изпълнителни производства, принадлежност към регистъра на недобросъвестните доставчици и дисквалифицираните лица, търговски марки. Всичко това — нови видове събития в «Проследяване».

Seldon.Basis.API —
Нашите данни са при вас в системата

Получавате сведения за компаниите и предприемачите не само от сайта. Настройте интеграцията със системите с които работите, и данните ще се актуализират автоматично.

Подробности

Тарифи Различни валути - за ваше удобство.

«Еднодневен»
24 часа
Достъп до всички данни и функции, освен изтеглените компании
«Основен»
7 дни
Седмичен дотъп до всички възможности
«Стандартен»
31 ден
Пълен достъп за месец Даваме 31 дни дори и през февруари
«Професионален»
365
Безлимитен достъп за годината Включва всички бъдещи обновления
Всяка тарифа обезпечава пълния достъп към всички възможности на системата.
Единствената разлика в срока на действие: от един ден до цяла година.
Дневната порифа не позволява да се зареждат компаниите.

Валута на плащане

Отказ